Moving people and elements

my image

Demomodellen

Waterbekken

Een 2,5 m3 groot transparant waterbekken vormt het hart van deze simulatie. Daarin worden dompelpompen in hun element en hun werking in een open systeem (met het hoge reservoir 1a) getoond. Rondom het waterbekken zijn installaties geplaatst die water uit het waterbekken halen en naar het hoge reservoir 1a transporteren. Wat kunt u verwachten?

 • Realtimeregistratie van de meetgegevens en afhankelijkheden van afzonderlijke parameters herkennen.
 • Correcte installaties demonstreren.
 • Training en foutsimulatie van besturingen en pompen.
 • Cavitatie simuleren en tegenmaatregelen demonstreren.
 • Ingebruikneming van de producten.

Verwarmingsmodel

 

Een simulatiemodel dat naar keuze met een radiator of met vloerverwarming, met zeer efficiënte of gewone pomptechnologie, kan worden bediend. Het doel hiervan is om de verschillende regelgedragingen van de pompen bij verschillende verbruiken te demonstreren.

 • Welke invloed hebben zeer efficiënte pompen op de levenscycluskosten?
 • Wat doen de pompen bij veranderingen in de kringloop?

Drinkwatermodel

 

Een simulatie-installatie met standaard- en zeer efficiënte pompen, gecombineerd met intelligentie wordt gedemonstreerd en uitgelegd.

 • Wat zijn de verschillen in de pomptechniek en bij de regelgedragingen?
 • Hoe moeten intelligente drinkwaterpompen worden ingebouwd, waarop moet worden gelet?

Regelkringlopen

 

Vier kringlopen met elk twee geregelde en twee ongeregelde pompen. Hier wordt de focus op de verschillen tussen gewone technologie en zelfregelende pomp gelegd, en op de fundamentele verschillen tussen nat- en droogloperpompen.

 • Waarop moet bij de installatie worden gelet?
 • Welke configuratiemogelijkheden bestaan op locatie?
 • Hoe veranderen natuurkundige grootten bij de verschillende regelgedragingen?