Moving people and elements

my image

Trainingen

Module afvalwaterverwerkingsplanning

Moduledoel

 

 • Kennis van pompinstallaties in de afvalwaterverwerking
 • De juiste pomp voor de geldende werkomstandigheden selecteren
 • Succesvolle ingebruikneming van de installatie

Inhoud van theorie

 

 • Grondslagen van pompen in de afvalwaterverwerking
 • Opbouw van een installatie (correcte installatie)
 • Berekening/ontwerp van de pompen: Werken met het Biral-pompselectieprogramma en het Biral-putselectieprogramma
 • Ingebruikneming van de installatie
 • Onderhoudswerkzaamheden

Inhoud van praktijk

 • Opbouw van een pomp (schematische doorsnede)/installatie
 • Simulatie van de pompinstallaties
 • Simulatie van dalende drukleiding
 • Simulatie van parallelbedrijf in verschillende hydraulische situaties
 • Rondleiding langs de Biral-productie

Module afvalwaterverwerkingsinstallateur

Moduledoel

 

 • Kennis van pompinstallaties in de afvalwaterverwerking
 • Componenten en bijbehorende taken zijn bekend
 • Succesvolle ingebruikneming van de installatie
 • Storingen herkennen en verhelpen

Inhoud van theorie

 

 • Grondslagen van pompen in de afvalwaterverwerking:Best Efficiency Point, hydraulica, definitie van debiet, definitie van medium, bedrijfsmodus, bouwvorm
 • Opbouw van een installatie (correcte installatie)
 • Waarop moet bij de installatie vooral worden gelet?
 • Ingebruikneming van de installatie
 • Onderhoudswerkzaamheden

Inhoud van praktijk

 • Opbouw van een pomp (schematische doorsnede)/installatie
 • Simulatie van de pompinstallatie
 • Functiestoringen en bijbehorende oplossing
 • Rondleiding langs de Biral-productie