Moving people and elements

my image

Trainingen

Module watervoorziening

Moduledoel

 • De ecodesignrichtlijnen kennen
 • De natuurkundige grondslagen in een open en gesloten systeem begrijpen
 • Opbouw en functie van pompen (natloper- en drooglopercentrifugaalpompen)
 • Opbouw, functie van verschillende drukverhogingsinstallaties
 • Correct ontwerp van pompen met inachtneming van toepassingsspecifieke eigenschappen

Inhoud van training

 • De ecodesignrichtlijnen kennen
  Betekenis van EEI-, MEI- en IE-efficiëntieklassen
 • Grondslagen en regelingssoorten in een open en gesloten systeem
 • Productverdieping nat- en droogloperpompen
  Biral-pompen AXW, ModulA BLUE, HP, SUB
 • Planningshulp Biral-pompselectieprogramma
  De eerste inzichten in het Biral-pompselectieprogramma
 • Geregelde circulatiepompen in drinkwarmwatercirculatiesystemen
 • Geregelde hogedrukpompen in drukverhogingsinstallaties
 • Gebruik van de pompen betreffende inbouw, ingebruikneming, algemene voorwaarden en service.
 • Rondleiding langs de Biral-productice