Moving people and elements

my image

Colofon

Colofon

Contactadres

Biral GmbH
Kesselsgracht 7a
52146 Würselen
info@biral.nl
+31 33 455 94 44

Gemachtigde personen

Erwin Knijnenburg, Directeur Biral GmbH
Sjef de Bruijn, CEO Biral Group

 

Inschrijving in handelsregister

Amtsgericht Aachen HRB 20139

 

Btw-nummer

DE305538103

 

Disclaimer

De auteur staat niet in voor de inhoudelijke juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.Claims tegen de auteur wegens schade van materiële of immateriële aard, die uit de toegang tot of het gebruik resp. niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, door misbruik van de relatie of door technische storingen is ontstaan, worden uitgesloten.Alle offertes zijn niet bindend. De auteur behoudt zich het exclusieve recht voor om delen van de pagina's of de gehele offerte zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar webpagina's van derden vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke webpagina's wordt afgewezen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke webpagina's vinden plaats op eigen risico van de gebruiker.

 

Auteursrechten

De auteursrechten en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website zijn exclusief eigendom van het bedrijf Biral of van de speciaal genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van alle elementen is van tevoren de schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende nodig.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. («Google»). Google Analytics gebruikt zgn. «cookies», tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rappporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en om meer met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden services tot stand te brengen. Ook geeft Google deze informatie eventueel aan derden door, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google brengt uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google in verbinding. U kunt de installatie van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u met de bewerking van de via u verkregen gegevens door Google op de eerder beschreven manier en voor het eerder genoemde doel akkoord."