Moving people and elements

my image

Geschiedenis

Biral: 100 jaar Zwitserse innovatie en efficiëntie

Biral, de toonaangevende Zwitserse fabrikant van pompen uit Münsingen bij Bern, viert in augustus zijn 100-jarig jubileum. De onderneming, die begon als kleine mechanische werkplaats voor alle soorten reparaties en als verkooppunt voor landbouwmachines, specialiseerde zich al snel in de fabricage van pompinstallaties. Vandaag de dag is Biral niet alleen in Zwitserland maar ook op de internationale markt succesvol.

De baas, twee medewerkers en twee leerlingen. Zo zag de mechanische werkplaats van Friedrich Bieri ten tijde van de oprichting 100 jaar geleden eruit. Al snel werden er aan de Dorfmattweg in Münsingen niet alleen reparaties uitgevoerd, maar ook horizontale zaagmachines en oliestookinrichtingen geconstrueerd en gefabriceerd. In 1923 monteerde Friedrich Bieri samen met zijn medewerkers koelmachines van Escher Wyss, en in hetzelfde jaar werden de eerste pompinstallaties vervaardigd. Hiermee was de basis gelegd voor de latere kernactiviteit.

Bijna 10 jaar later had ook de kleine onderneming van Friedrich Bieri te lijden onder de gevolgen van de wereldwijde economische crisis en moesten de medewerkers voor een deel in de landbouw aan de slag. Ondanks de oorlog kwam het voortbestaan van de onderneming niet in gevaar, en in 1945 waren er 10 medewerkers in dienst. Drie jaar na de oorlog richtten Friedrich Bieri en zijn twee zoons Franz en Werner een commanditaire vennootschap op. De onderneming had nu 15 medewerkers in dienst, en al 90% van de omzet was afkomstig uit de fabricage van pompen.

Op 1 januari 1953 namen Franz en Werner Bieri de onderneming over. Ze heette vanaf nu 'Friedrich Bieri’s Söhne' en zette vol in op innovaties op het gebied van pompen. In 1956 behaalden ze hun eerste grote succes met de fabricage van circulatiepompen zonder pakkingbussen. Meer dan 1000 pompen konden er in Münsingen geproduceerd en verkocht worden. Drie jaar later nam de verkoop van circulatiepompen enorm toe, en hetzelfde gold voor de groei van de onderneming. In het jaar van haar 40-jarig jubileum werkten er 40 medewerkers bij de onderneming en moest er uitgekeken worden naar een nieuwe productielocatie. Het 300 m2 grote gebouw aan de Dorfmattweg was te klein geworden, vooral omdat er nog een uitbreiding voor de deur stond. In 1960 begonnen de gebroeders Bieri hun pompen namelijk op buitenlandse markten aan te bieden. Zo breidden ze uit naar Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië en Oostenrijk. Een jaar later kon het nieuwe fabrieksgebouw met een productieoppervlak van 1500 m2 in gebruik genomen worden. In 1961 waren hier 100 medewerkers aan het werk.

In 1962 richtten de beide firmanten de motorfabriek RCB in Beinwil am See op. Daar zouden voortaan de motoren voor de Bieri-pompen geproduceerd worden. De onderneming bleef maar groeien en telde nu 140 medewerkers.

In 1966 stapte met Ulrich Bieri de eerste vertegenwoordiger van de derde generatie in de onderneming. Dit leidde weer tot een nieuwe rechtsvorm: de commanditaire vennootschap 'Friedrich Bieri’s Söhne' werd 'Bieri Pumpenbau AG'. Ondertussen werden in de hallen van de pioniers uit Münsingen speciale pompen voor alle mogelijke media gefabriceerd en was het personeelsbestand gegroeid tot 170 medewerkers. Om hen een aanzienlijk betere pensioenuitkering te kunnen bieden, werd in 1968 de pensioenregeling ondergebracht in een autonome pensioenstichting.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw zette de groei van Bieri Pumpenbau AG zich voort. In 1971 nam de groeiende onderneming haar intrek in een nieuw gebouw aan de Südstrasse 10 in Münsingen. En in 1972 werd de eerste apparatuur voor automatische gegevensverwerking in gebruik genomen en werd een recordomzet van 35,8 miljoen Zwitserse frank gerealiseerd. In 1973 stapte met Ulrich Bieri de tweede vertegenwoordiger van de derde generatie in de onderneming. Hij werd verantwoordelijk voor de productie. Toen in 1974 variabele werktijden ingevoerd werden, werkten er bij Bieri Pumpenbau AG 265 medewerkers.

Niet veel later moest de pompfabrikant uit Bern een tegenslag verwerken. Vanwege de recessie raakte de orderportefeuille leeg, van mei tot juli 1975 moest werktijdverkorting aangevraagd worden en het personeelsbestand werd teruggebracht tot 245. In 1976 had de markt zich echter al hersteld: de omzet kon weer verhoogd en het personeelsbestand weer tot het niveau van vóór de recessie uitgebreid worden.

In 1979 was de generatiewisseling compleet: Ulrich, Peter en Hansruedi Bieri namen de leiding van de onderneming op zich. Tegelijkertijd richtten ze een dochteronderneming op in Duitsland en openden ze een jaar later een verkoopkantoor in Zürich. Vanaf dat moment werden de eerste eigen computers in gebruik genomen en al snel – in 1982 – zou de volledige orderverwerking en facturatie elektronisch gebeuren.

Er werden dochterondernemingen opgericht in Oostenrijk (1982), in Nederland (1988) en in de VS (1988). Hier verscheen voor het eerst in de ondernemingsgeschiedenis de latere (en huidige) bedrijfsnaam: de Amerikaanse dochteronderneming werd namelijk als 'Biral Inc.' ingeschreven. Met het voortdurende succes in de rug zetten de ondernemers hun expansiebeleid in 1989 – het jaar van het 70-jarig jubileum – voort. In Duitsland namen ze het bedrijf Habil over en in Groot-Brittannië richtten ze een vierde dochteronderneming op. Tegelijkertijd werd de divisie Waterzuivering ondergebracht in het zelfstandige maar nog steeds tot de groep behorende bedrijf Bewatec. In 1991 werd de onderneming ISO-9001/
EN 29001-gecertificeerd.

Vanaf 1992 had Bieri Pumpenbau AG – inmiddels met 420 medewerkers – te kampen met moeilijkheden op de afzetmarkten. Als gevolg daarvan werd de dochteronderneming in Oostenrijk verkocht. Na de recessie in de jaren 1970 moest voor de tweede keer in de ondernemingsgeschiedenis werktijdverkorting aangevraagd en het personeelsbestand teruggebracht worden. Daarmee was er echter nog geen eind aan de crisis. Vanwege gebrek aan liquide middelen ondervond de levering steeds meer problemen, en de motorfabriek RCB kon zelfs helemaal niet meer produceren. Om deze reden werd Bieri Pumpenbau AG met zijn 375 medewerkers op 26 maart 1993 aan de Deense onderneming Grundfos verkocht.

Vanwege de aanhoudende recessie werd in 1994 een filiaal van RCB Motorenbau AG gesloten en de dochteronderneming in Groot-Brittannië opgeheven. Nadat het aanbod uitgebreid was met geregelde circulatiepompen, volgden een stroomlijning van de assortimentsstructuur en een herstructurering tot een procesgerichte organisatie. RCB Motorenbau AG en het zelfstandige bedrijf Bewatec werden verkocht. Hierdoor daalde het personeelsbestand aanzienlijk. In 1998 begon de 'nieuwe' onderneming Biral AG met 150 medewerkers aan het recentste hoofdstuk uit de ondernemingsgeschiedenis. Het zou een succesvol hoofdstuk worden.

Twee jaar later werd de nieuwe Biral Group als een van de eerste Zwitserse ondernemingen ISO 9001:2000 gecertificeerd. In datzelfde jaar lanceerde de om zijn innovaties bekend staande pompfabrikant de energiebesparende pomp MC 10. Sindsdien konden ze zich vol trots de uitvinders van de moderne verwarmingscirculatiepomp noemen. De baanbrekende MC 10 werd in 2001 onderscheiden met de 'Prix Eta 2000' en met de 'Wuppertaler Energie- und Umweltpreis'. Dankzij deze nieuwe pomp kon er tot wel 80% aan energie bespaard worden.

De doelstelling om met innovatieve techniek energie zo zuinig en efficiënt mogelijk te gebruiken, bleef Biral voortaan trouw. In 2011 werden de beide gebouwen in Münsingen gerenoveerd, waardoor het verbruik van stookolie met 75% afnam. En sinds de aansluiting op het net van het Wärmeverbund Süd van de gemeente Münsingen stoot Biral geen CO2 meer uit en produceert de onderneming klimaatneutraal.

De innovatiekracht van Biral kwam in de laatste jaren niet alleen tot uitdrukking in de lancering van nieuwe producten, maar ook in de – eveneens bekroonde – inzet voor Total Quality Management (TQM) en de in 2012 geopende Biral Campus. In het eigen opleidings- en competentiecentrum organiseert Biral bijscholingen die voor de hele branche van belang zijn en bijvoorbeeld in het kader van de reeks 'Biral Experience Days' veel aandacht en bijval krijgen. Sinds 2017 heeft Biral ook in Würselen (Duitsland) een Biral Campus. Daar zijn een jaar geleden de dochterondernemingen Nederland en Duitsland gevestigd.

Uit de mechanische werkplaats van Friedrich Bieri die 100 jaar geleden in Münsingen zijn deuren opende, is de Biral Group voortgekomen: de oudste en nog altijd innovatiegerichte fabrikant van hoogrenderende circulatiepompen. Biral heeft momenteel 180 medewerkers in dienst. Vol trots willen ze allemaal maar één ding: de beste pompen bouwen die er zijn. En uw nationale en internationale klanten met deskundigheid en passie adviseren en begeleiden. “Biral beschikt vandaag de dag niet alleen over hoogwaardige en richtinggevende producten maar ook over uitstekende services en een geweldige support”, aldus een trotse CEO Roger Weber. En ook Friedrich Bieri zou beslist erg trots zijn.